Inne usługi

Nasze biuro świadczy także usługi księgowe w zakresie:

  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • obsługi ZUS właściciela,
  • doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sporządzania sprawozdawczości do GUS i NBP,
  • sporządzania wniosków do KRS,
  • korespondencji  z urzędami i ZUS,
  • pomocy przy zakładaniu nowych firm.