Kadry i płace | usługi kadrowe

Kadry i Płace, Usługi Kadrowe

Co oznacza profesjonalna realizacja usług kadrowo-płacowych?

Współpraca z naszą firmą zapewni Państwu dostęp do doświadczenia i kompetencji sprawdzonych specjalistów, którzy od lat zajmują się usługami kadrowymi. Powierzenie tych czynności zewnętrznej firmie wiąże się z wieloma korzyściami:

  • zmniejszone ryzyko pomyłek

Dzielimy się z klientami naszą wiedzą, dzięki czemu nie muszą się oni martwić odpowiedzialnością za kadry, płace oraz właściwą obsługą dokumentacji pracowniczej itp.

  • oszczędności

Bez zewnętrznego wsparcia firma musi poświęcić własne środki na skonstruowanie, a następnie utrzymanie działu, specjalizującego się w kadrach i płacach.

 

W jaki sposób dbamy o kadry i płace naszych klientów?

Wszystkie czynności kadrowe i płacowe wykonujemy z największą precyzją. Dbamy o poprawne wypełnienie dokumentów, weryfikację, czy zawierają wszystkie dane, wymagane przez aktualne przepisy. Działamy na bieżąco. Nasi klienci nie muszą więc obawiać się żadnych opóźnień w związku z nanoszeniem odpowiednich zmian do dokumentacji ZUS, prowadzeniem kartoteki urlopowej pracowników i pracowniczek, sporządzaniem deklaracji do PFRON itp. Aby wszystko odbywało się przejrzyście, a usługobiorca doskonale orientował się w przeprowadzanych działaniach, sporządzamy specjalne zestawienia kadrowe i raporty. W efekcie współpraca z naszą firmą odbywa się na czytelnych zasadach, a efekty kroków, które podejmujemy, można łatwo zweryfikować.

 

Kadry i płace - bezpieczeństwo każdego dnia

Podmioty wybierające naszą firmę mogą czuć się pewnie i mieć świadomość, że wszystkie ich firmowe sekrety są odpowiednio chronione. Przestrzegamy RODO oraz innych obowiązujących przepisów, co sprawia, że Państwa dane zawsze będą z nami bezpieczne. Dbałość o poufność informacji jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, Państwa firma, będąc administratorem danych swoich klientów, pracowników, partnerów, zobowiązana jest do ich chronienia. Po drugie - takie bezpieczeństwo wiąże się też z kwestiami PR-owymi. Współpraca z naszą firmą to skuteczne zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami.

 

Wykonujemy:

  • sporządzanie list płac pracowników etatowych,
  • obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło,
  • dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, obiady, itp.
  • obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11.

 

usługi kadrowepłacekadry płace - zapraszamy do Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. w Warszawie