Z kim współpracujemy?

Naszymi klientami są jednostki jedno i wielooddziałowe, spółki dominujące, zależne i stowarzyszone, z wielu branż i sektorów gospodarki. Współpracują z naszą firmą, ponieważ posiadamy od lat ugruntowaną pozycję na rynku usług finansowych , a klienci współpracujący z nami od lat, wystawili nam pozytywne świadectwo. Wśród naszych klientów są podmioty gospodarcze reprezentujące różne formy prawne:

 

 

  • spółki prawa handlowego, w tym z udziałem kapitału zagranicznego
  • instytuty naukowo – badawcze
  • wyższe uczelnie
  • grupy kapitałowe
  • spółki działające w grupach kapitałowych
  • stowarzyszenia i fundacje
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • zakłady opieki zdrowotnej
  • instytucje kultury
  • inne