Informacje o firmie

Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 36991. Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 271. W okresie naszej działalności przeprowadziliśmy ponad 1000 badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Obecnie każdego roku obejmujemy badaniem około 50 firm.

 

Firma zatrudnia biegłych rewidentów z dużym doświadczeniem zawodowym. Od 2000 roku wykształciliśmy nowych biegłych, aplikacje odbyło w naszej firmie 7 osób, które zdały egzamin i zostały wpisane na listę biegłych.

 

Spółka zatrudnia 2 biegłych rewidentów i 12 pracowników oraz współpracuje z 10 biegłymi na podstawie umów cywilno - prawnych. Kwalifikacje zawodowe, wiedza i bogate doświadczenie zatrudnianych biegłych rewidentów są gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas usług. Biegli rewidenci uczestniczą corocznie, przed rozpoczęciem badania sprawozdań finansowych, w obligatoryjnych szkoleniach zawodowych.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronny zakres działalności naszej Firmy, pozwala nam spojrzeć na sprawozdawczość naszych Klientów, poprzez pryzmat specyfiki ich działalności i umożliwia zindywidualizowanie świadczonych dla nich usług.

 

Działalność Spółki objęta jest ubezpieczeniem w zakresie wykonywania prac podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Firmę reprezentują:

 

Prezes Zarządu
Krystyna Sobczak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
Doświadczenie zawodowe od 1968 r.
Biegły rewident od 1984 r.

Wiceprezes Zarządu
Alicja Katarzyna Kalinowska

Absolwentka SGGW AR w Warszawie
Doświadczenie zawodowe od 1990 r.
Biegły rewident od 2003 r.

 

Firma jest zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem 36991
Regon 010765321
NIP 5221005932
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych : numer KIBR 271

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz