Organizacja pracy

Oszczędzamy czas naszych klientów!

Deklaracje podatkowe  i pliki JPK wysyłamy do Urzędów elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego, reprezentując naszych klientów na podstawie pełnomocnictwa.

Każdorazowo informujemy naszych klientów o zobowiązaniach z tytułu podatków i ZUS za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Nasi klienci mają wgląd w dane księgowe swojej firmy poprzez Pulpit Menadżera.

Wszelkie dokumenty, tj. listy płac, druki RMUA, zaświadczenia o zarobkach pracowników, zestawienia finansowe, wysyłamy pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kurierem.

Dokumenty księgowe można wysyłać do nas pocztą, kurierem, dostarczać osobiście, bądź odbieramy je od klienta.