Realizowane Projekty

Realizujemy Projekt :

Wdrożenie systemu B2B w firmie Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o.

Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-171/11-00

 

Całkowity koszt realizacji Projektu 300.548,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość