Usługi

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług dla podmiotów gospodarczych w zakresie:

 

 • badania i przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzania części finansowej prospektów emisyjnych,
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (również za pośrednictwem internetu)  i podatkowych,
 • nadzoru całorocznego nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • ekspertyz ekonomiczno - finansowych,
 • badania wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
 • doradztwa w dziedzinie rachunkowości,
 • opracowywania zakładowych planów kont, z uwzględnieniem wyodrębnionej ewidencji środków pomocowych z UE
 • księgowania zaległości w księgach,
 • sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzania bilansów na dzień ogłoszenia likwidacji lub upadłości,
 • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
 • badania planu połączeń spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
 • sporządzania bilansu otwarcia, przy zmianie zasad ewidencji księgowej (przekroczenia progu finansowego, który zobowiązuje prowadzących książki przychodów i rozchodów do prowadzenia pełnej księgowości),
 • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków pomocowych z UE i nadzór nad prawidłowością ich wykorzystania,
 • usług płacowo kadrowych,
 • innych prac z zakresu rachunkowości.

 

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości wykonywanych przez nas usług.

 

Nasi pracownicy i współpracownicy ciągle uzupełniają swoją wiedzę zawodową poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach.

 

Biuro księgowe

Biuro księgowe Rachunkowość Weryfikacja to szeroki zakres usług świadczonych dla firm z Warszawy i okolic. W naszym biurze mogą Państwo skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac, a także usług audytorskich oraz innych czynności wspierających działalność gospodarczą na nieomalże wszystkich płaszczyznach formalnych. Świadczymy m.in. usługi księgowe, wykonujemy ekspertyzy finansowe, rozliczamy pracowników i pracodawców z ZUS, zajmujemy się doradztwem podatkowym.

 

Gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie – biuro rachunkowe Warszawa Rachunkowość Weryfikacja zaprasza!