Audyt sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające

W ramach usług audytorskich wykonujemy :

 

  • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy ekonomiczno - finansowe,
  • audyt wykorzystania środków publicznych i pomocowych z Unii Europejskiej i budżetu Państwa,
  • audyt wykorzystania środków na potrzeby Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej,
  • due dilligence finansowy,
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • badania planów połączeń i przekształceń spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych na zlecenie Zarządu lub właścicieli

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, która umożliwi nam przygotowanie wstępnej oferty oraz wyceny naszych usług.

 

Wypełnij formularz

PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE
ZAKRES USŁUG
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego według:
Usługi z zakresu konsolidacji
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego według:
Jeśli tak, proszę podać:
(wycena, due diligence, itp.)
Jeśli nie, proszę podać:
DANE FINANSOWE
Dane za lata poprzednie (dane w PLN)
Prognoza na rok obrotowy, którego dotyczy oferta (dane w PLN)
Dane uzupełniające za poprzedni rok obrotowy (dane w PLN)
Liczba pracowników
KONTROLE PODATKOWE
CAPTCHA
Image CAPTCHA