Formy współpracy przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  1. Księgowość tradycyjna,
  2. iFaktury 24 Import dokumentów sprzedaży,
  3. Comarch iOPTIMA24 Księgowość online,
  4. Comarch OPTIMA Praca rozproszona