Rzetelne Biuro Rachunkowe - Warszawa

Biuro rachunkowe to firma, której zadaniem jest ułatwienie kontaktów między płatnikami czy podatnikami a instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy, GUS czy ZUS. Tego typu działalność opiera się na pracy z danymi poufnymi, osobowymi, a niekiedy także wrażliwymi. Podczas gdy główna księgowa pracująca na pełen etat to koszt kilku tysięcy miesięcznie, w przypadku skorzystania z usług biura rachunkowego można te wydatki znacznie obniżyć. 

Podstawa prawna działalności biura

Biuro rachunkowe od podmiotów gospodarczych przejmuje obowiązki związane z prowadzeniem audytów, a także zadania z zakresu kadr i płac. Ważnym aspektem pracy jest także księgowość. Ponadto biuro zajmuje się kontaktem z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Niekiedy w zakres oferowanych usług wchodzi także doradztwo księgowe. Jest to więc niezwykle odpowiedzialna praca, w której istotne jest doświadczenie i bieżąca znajomość prawa. Działalność biura rachunkowego opiera się przede wszystkim na takich aktach prawnych jak Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku czy Prawo pracy z 26 czerwca 1974 roku. Biuro rachunkowe musi wykazywać także znajomość prawa podatkowego czy przepisów KSH i ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Zgodnie z przepisami firmy księgowe trudnią się przede wszystkim wykonywaniem takich czynności jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw;
  • rozliczanie płac pracowników, sporządzanie list płac, deklaracji PIT- 4,  PIT - 11
  • sporządzanie rozliczeń oraz raportów dla ZUS, a także rozliczeń statystycznych;
  • reprezentowanie interesów swoich klientów w urzędach;
  • gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji 
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów; 
  • sporządzanie i wysyłka elektroniczna innych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego min: deklaracji VAT; JPK
  • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych

Odpowiednie uprawnienia

Wiedza to jednak nie wszystko. Biuro księgowe musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z przepisem ustawy prowadzeniem ksiąg rachunkowych mogą zajmować się przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeśli posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności. W tym przypadku uprawnienie polega na posiadaniu certyfikatu księgowego. Uprawnione są także osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów, jak również na listę doradców podatkowych. 

Biuro Rachunkowe Bielany - Dbałość o dokumentację

Wysokiej jakości usługi rachunkowe muszą być ponadto realizowane z uwzględnieniem art. 71 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z brzmieniem tego przepisy dokumentacja, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne czy sprawozdania finansowe biuro rachunkowe musi przechowywać w należyty sposób. Ponadto biuro obowiązane jest do chronienia tych dokumentów przed niedozwolonymi zmianami, a także nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Ubezpieczenie

Prowadzenie biura rachunkowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W związku z tym przedsiębiorcy trudniący się usługowym prowadzeniem ksiąg mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Dzięki temu klient korzystający z usług biura może być nie tylko pewny, że jego dane są bezpieczne, a każde zadanie jest wykonywane z należytą starannością, ale także, że w razie powstania szkody, otrzyma stosowne odszkodowanie. Nasze biuro podatkowe Rachunkowość Weryfikacja działające w Warszawie oferuje usługi wysokiej jakości dla klientów z Mokotowa, Bielan, Woli, Żoliborza czy Bemowa. Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia, ubezpieczenie, a także dbamy o znajomość aktualnego prawa i stałe podnoszenie swoich kompetencji. 

 

Biuro Rachunkowe Żoliborz - Rachunkowość Weryfikacja