osoba pracująca przy biurku

Badanie sprawozdań finansowych - Warszawa

Celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, że taki dokument jest w stu procentach zgodny z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, jego majątkiem oraz wynikami finansowymi.

Informacje o tym, jakie podmioty zobowiązane są do badania sprawozdań finansowych, znajdują się w art. 64 ust. 1 ustawy o
rachunkowości. Do tej grupy można zaliczyć np.:
● oddziały instytucji kredytowych, banki krajowe, oddziały zakładów
ubezpieczeniowych;
● krajowe instytucje płatnicze;
● spółki akcyjne;
● instytucje pieniądza elektronicznego;
● spółdzielcze kasy oszczędnościowe;
● spółki jawne, komandytowe, partnerskie, przedsiębiorstwa osób
fizycznych.


Jak przebiegają badania sprawozdań finansowych?

Działania tego typu charakteryzują się dużą złożonością i składają się z kilku podstawowych etapów. Na samym początku konieczne jest pozyskanie informacji na temat badanej jednostki. Takie rozeznanie uwrażliwia rewidenta na obszary, w których ewentualnie mogłoby dość do błędów lub różnego rodzaju zniekształceń. Wszystkie te dane pozwalają też skutecznie zaplanować procedury, według których będą przeprowadzane dalsze czynności. Eksperci przeprowadzają m.in. specjalne testy zgodności. W ramach tych działań realizuje się wywiady z zatrudnionymi osobami i kierownictwem. Jednocześnie weryfikacji poddaje się poszczególne pozycje sprawozdania finansowego. Na samym końcu uzgadnia się ostateczną wersję sprawozdania.


Badanie sprawozdania finansowego - Warszawa. Kto jeszcze się na to decyduje?

Jak wspomnieliśmy, dla niektórych podmiotów przeprowadzenie takich czynności jest obowiązkowe. Z naszych usług korzystają również firmy, które dobrowolnie decydują się na ten krok. W ten sposób są w stanie uwiarygodnić swoje informacje finansowe. Dzięki przeprowadzonym przez nas badaniom poprawią Państwo jakość sprawozdania finansowego. Nasi klienci mogą również zapobiegać błędom systemu kontroli wewnętrznej lub zneutralizować dotychczasowe słabości na tym polu.

 

mężczyzna w garniturze

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą: Warszawa tel. 22 863 18 44

Sprawozdania finansowe Warszawa - Rachunkowość Weryfikacja