Kadry i płace | usługi kadrowe

Kadry i Płace, Usługi Kadrowe
  • sporządzanie list płac pracowników etatowych,
  • obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło,
  • dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, obiady, itp.
  • obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11.