Audyt finansowy firmy - Warszawa, audyt wykorzystania środków publicznych z unii - audyt finansowy spółki - badanie sprawozdań finansowych - audyt księgowy

Audyt sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające

 

Usługi audytorskie | Biuro Rachunkowe, Księgowa, Księgowość

Jak wykonuje się audyt finansowy firmy?

Z pomocą audytu finansowego można kontrolować sytuację w instytucji lub w przedsiębiorstwie. Takie działania weryfikują, czy osoby zatrudnione oraz kadra zarządzająca nie popełnili błędów. Aby rzetelnie zrealizować audyt, specjaliści posługują się różnymi metodami. Zajmują się m.in.:

  • przeprowadzaniem testów zgodności;
  • kontrolowaniem funduszy specjalnych, rozrachunków, środków pieniężnych, kapitałów zasadniczych itp.

 

 

 

Co warto wiedzieć o audycie wykorzystania środków publicznych z Unii?

Czynności tego typu pozwalają zweryfikować, czy dany projekt został zrealizowany prawidłowo, a dokładniej, czy projekt finansowany ze środków publicznych z Unii Europejskiej, jest w pełni zgodny z umową. Zakres naszych działań obejmuje m.in. weryfikację procedury przetargowej, sprawdzenie, czy działania zostały wykonane terminowo, weryfikację zarchiwizowanej dokumentacji z projektu i wiele innych.

 

Rzetelny audyt finansowy spółki - Warszawa

Nasze doświadczenie pokazuje, że audyt finansowy spółki zlecają nie tylko podmioty, które chcą mieć za sobą ten prawny obowiązek. Na audyt finansowy spółki wielu naszych klientów decyduje się dobrowolnie, doceniając korzyści, jakie wiążą się z takimi czynnościami. Dokładnie zaplanujemy audyt, zatroszczymy się o precyzyjne wykonanie tych działań, a następnie sporządzimy wyczerpujący raport.

 

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych?

Takie działania, podobnie jak w przypadku audytu finansowego, realizuje się etapowo. Cały proces musi zostać skrzętnie zaplanowany i realizowany krok po kroku. Jeśli zdecydują się Państwo na usługi naszej firmy, zaproponujemy rzetelne i precyzyjne sprawdzenie ewidencji oraz tego, czy wszystkie operacje gospodarcze zostały odpowiednio zarejestrowane.

 

Audyt księgowy Warszawa - księgi rachunkowe

Wśród naszych działań nie mogło zabraknąć tych, nakierowanych na dokładną, rzetelną analizę dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa W trakcie audytu księgowości rzetelnie ocenimy dokumentację finansową Państwa firmy. Dzięki badaniom ksiąg i sprawozdań finansowych, gruntownie przeanalizujemy wypłacalność i wiarygodność każdego podmiotu.

 

W ramach usług audytorskich wykonujemy:

  • badania roczne oraz przeglądy sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy ekonomiczno - finansowe,
  • audyt wykorzystania środków publicznych i pomocowych z Unii Europejskiej i budżetu Państwa,
  • audyt wykorzystania środków na potrzeby Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej,
  • due dilligence finansowy,
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • badania planów połączeń i przekształceń spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych - Warszawa. Na zlecenie Zarządu lub właścicieli.

 

audyt finansowy Warszawa - audyt wykorzystania środków publicznych z unii - Badanie ksiąg rachunkowych Warszawa - Badania bilansu firmy Warszawa - audyt finansowy spółki - badanie sprawozdań finansowych - audyt księgowy Warszawa- zapraszamy do Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. w Warszawie

Wypełnij formularz

PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE
ZAKRES USŁUG
Dane finansowe
Dane za lata poprzednie (dane w PLN)
Prognoza na rok obrotowy, którego dotyczy oferta (dane w PLN