Audyt sprawozdań finansowych i inne usługi poświadczające

 

Usługi audytorskie | Biuro Rachunkowe, Księgowa, Księgowość

W ramach usług audytorskich wykonujemy :

 

  • badania roczne oraz przeglądy sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy ekonomiczno - finansowe,
  • audyt wykorzystania środków publicznych i pomocowych z Unii Europejskiej i budżetu Państwa,
  • audyt wykorzystania środków na potrzeby Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej,
  • due dilligence finansowy,
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • badania planów połączeń i przekształceń spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • audyt prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych na zlecenie Zarządu lub właścicieli

Wypełnij formularz

PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE
ZAKRES USŁUG
Dane finansowe
Dane za lata poprzednie (dane w PLN)
Prognoza na rok obrotowy, którego dotyczy oferta (dane w PLN