mężczyzna siedzący przy stole

 

Ekspertyzy ekonomiczno finansowe - Warszawa

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe pozwalają skontrolować, czy operacje gospodarcze Państwa przedsiębiorstwa są w pełni zgodne z umowami oraz obowiązującymi przepisami. Żeby to zweryfikować, konieczne jest przeanalizowanie krok po kroku kondycji finansowej podmiotu. Nasi specjaliści prawidłowo ocenią, jak funkcjonuje dany system kontroli wewnętrznej oraz system finansowo-księgowy. To bardzo kompleksowe i wieloaspektowe działania. Z jednej strony obejmują skonkretyzowane kroki, weryfikujące dany typ dokumentacji. Do takich czynności można zaliczyć np. przegląd ksiąg rachunkowych. Z drugiej strony konieczne jest podejście holistyczne i ocena całości procesów, które mają miejsce w przedsiębiorstwie usługobiorcy. Mowa m.in. o ocenie systemu zarządzania ryzykiem.

 

Czego mogą się spodziewać nasi klienci i klientki?


Podmioty, które nawiązują z nami współpracę, mogą liczyć na:

  • wsparcie w opracowaniu polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, zaplanowaniu działań inwentaryzacyjnych.
  • profesjonalnie wykonane analizy finansowej,
  • kontrolę wykorzystania środków finansowych;
  • niezależny przegląd przedsiębiorstwa

 

Co jest ważne przy ekspertyzach ekonomiczno-finansowych?

Istotna jest czytelność i precyzja. Ekspertyza ekonomiczno-finansowa ma dawać jasny obraz tego, jak wygląda bieżąca sytuacja w firmie. Nie obędzie się więc bez dokładnej analizy dokumentacji. Załoga naszych specjalistów dba o to, żeby wszystkie czynności były przeprowadzone w sposób szczegółowy. Niezależnie od tego, czy dokonujemy inwentaryzacji czy przeglądu ksiąg rachunkowych - zawsze troszczymy się o to, żeby poszczególne kroki były realizowane fachowo i drobiazgowo. Z naszej pomocy korzystają przedsiębiorstwa, które potrzebują analiz.

 

osoby w garniturach

 

Ekspertyzy Ekonomiczno Finansowe - Warszawa. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą: Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o.