Jaki rodzaj formy opodatkowania wybrać?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiążę się z wieloma obowiązkami. Wypełniając druk CEIDG-1 należy wybrać dla firmy właściwą formę opodatkowania. Dla osób, które wcześniej nie prowadziły żadnej działalności jest to kompletna nowość, a pole nie może zostać pozostawione puste. Warto najpierw zapoznać się z wszystkimi dostępnymi formami opodatkowania, a dopiero potem podejmować decyzję w tym zakresie.

Na jakie formy opodatkowania można się zdecydować?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w polskich przepisach jest bardzo jasno określone. Za wybór formy opodatkowania odpowiada przede wszystkim właściciel nowej firmy, na którym to spoczywa obowiązek wybrania takiej formy. Przy tego typu wyborze należy kierować się nie tylko względami ekonomicznymi, ale również rodzajem działalności.

Zainteresowani mogą zdecydować się na 4 formy opodatkowania:

 • skala podatkowa - zdecydowanie najczęściej stosowana. Dotyczy opodatkowania przychodów pochodzących z prowadzonej działalności, ale też tych, które uzyskuje się w ramach stosunku pracy czy też umów o charakterze cywilnoprawnym,
 • podatek liniowy - równie chętnie wybierana opcja. W tym przypadku chodzi o stałą stawkę pobieranego podatku dochodowego. To forma przeznaczona dla zamożniejszych przedsiębiorców,
 • karta podatkowa - zależna jest przede wszystkim od wielkości zatrudnienia oraz rodzaju świadczonych usług,
 • ryczałt od wszelkich przychodów ewidencjonowanych - zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Jak widać mniej doświadczone osoby mogą sobie same nie poradzić, ponieważ wybór nie jest łatwy, a przed zainteresowanymi cztery różne rodzaje form opodatkowania. W tym przypadku właściwą decyzję może pomóc podjąć profesjonalnie prowadzone biuro księgowe, z którym zakładana firma powinna rozpocząć współpracę już na samym początku. Dzięki temu będzie wykonywało się profesjonalne i terminowe rozliczenia podatkowe.

Skala podatkowa - wady oraz zalety

Jak już zostało wspomniane najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest tzw. skala podatkowa. Na starych zasadach dochód był opodatkowany na zasadzie wprowadzenia dwustopniowej skali:

 • 18% podatku dla dochodów do kwoty 85 528 złotych odejmując od tego kwotę zmniejszającą podatek,
 • 15 395 złotych + 32% nadwyżki od kwoty 85 528 złotych odejmując od tego kwotę, która pomniejsza podatek.

Od 1 października 2019 roku skala ta wygląda jednak nieco inaczej, ponieważ zainteresowani muszą zastosować się do poniższych zasad:

 • 17 procent dla dochodów dochodzących do kwoty 85 528 złotych, 
 • 14 539 złotych + 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych.

W obu przypadkach odjąć należy kwotę pomniejszającą podatek. Jeśli ktoś chce zdecydować się na taką formę opodatkowania wystarczy zaznaczyć to podczas wypełniania druku CEIDG-1. Zawsze o pomoc można poprosić rzetelne biuro rachunkowe. Istnieje również szansa zmiany dotychczasowej formy opodatkowania na skalę podatkową do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w danym roku. Zmiana musi być jednak uprzednio zgłoszona za pomocą specjalnego oświadczenia, które skierowane jest do naczelnika US.

Skala podatkowa związana jest z wieloma zaletami:

 • korzystanie z ulg podatkowych,
 • wspólne rozliczanie się z małżonkiem,
 • korzystanie z kredytu podatkowego,
 • możliwość rozliczania się jako osoba, która samotnie zajmuje się wychowaniem dziecka.

Nie brakuje jednak wad takiego rozwiązania, ponieważ po przekroczeniu pewnego limitu (85 528 złotych) należy zapłacić aż 32% podatku, a do tego przedsiębiorca musi prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy - najważniejsze informacje

Osoby zdecydowane na taką formę opodatkowania muszą liczyć się ze stałą stawką podatku od dochodu, wynoszącym 19%. Nieważna jest w tym przypadku wysokość dochodu.

Podatek liniowy można wybrać na druku CEIDG-1. Najważniejszą jego zaletą jest to, iż obowiązuje w tym przypadku stała stawka podatku, a więc nie trzeba obawiać się o rosnące dochody. Za każdym razem stawka będzie taka sama. Związane jest to jednak z kilkoma wadami:

 • nie można korzystać z ulg podatkowych,
 • nie można korzystać z kredytu podatkowego,
 • nie można rozliczać się wraz z dzieckiem, jeśli wychowuje się je samotnie,
 • nie można rozliczać się z małżonkiem.

Ta opcja ma swoje wady i zalety, jednak jest bardzo często wybierana przez osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Zaliczki na ten podatek można opłacać miesięcznie, ale też kwartalnie.

Bieżące zmiany w przepisach

W ostatnim czasie w przepisach dokonano kilku istotnych zmian, z którymi podatnicy powinni zapoznać się jak najszybciej. Mowa m.in. o podzielonej płatności (tzw. obowiązkowy split payment). Zmiana ta weszła w życie 1 listopada 2019 roku. Stosuje się go wobec sprzedaży towarów oraz usług (według załącznika nr. 15 Ustawy VAT). Sprzedawca zobowiązany zostaje do umieszczenia na fakturze adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". Faktura ta trafia następnie do nabywcy, który w wyznaczonym terminie musi uregulować należności wynikające z danej faktury metodą podzielonej płatności. Niezastosowanie się do takich zasad skutkuje nałożeniem sankcji finansowych, wynoszących do 30% kwoty podatku, znajdującego się na fakturze. Obowiązkowy split payment obowiązuje:

 • gdy usługi świadczone są po 31 października 2019 roku,
 • gdy wartość brutto realizowanej transakcji będzie wyższa niż 15 tysięcy złotych (lub równa),
 • gdy nabywca oraz sprzedawca są podatnikami (tzw. transakcja B2B).

Nowością w przepisach jest również tzw. biała lista, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku (obecnie biała lista już działa, jednak z dniem 1 stycznia wejdzie obowiązek wpłaty należności na wskazany w niej rachunek, w innym przypadku grożą za to sankcje). Umożliwi ona sprawdzenie wszelkich kontrahentów pod kątem tego, czy są oni podatnikami VAT, na jakiej podstawie prawnej dane osoby zostały wykreślone z rejestru oraz potwierdzi numer rachunku bankowego danego klienta. Listę można znaleźć na witrynie Ministerstwa Finansów.