Rozliczenie PIT przedsiębiorcy i składanie deklaracji - jakie dokumenty powinien zawierać

Roczne rozliczenie PIT jesteśmy zobowiązani dostarczyć do Urzędu Skarbowego każdego roku bez względu na wysokość dochodu, jaki osiągnęliśmy. Co rok wiele osób ma z tym problem dlatego jeżeli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności w tym zakresie warto poprosić biuro rachunkowe o konsultację w tym zakresie.

Czym jest PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych, nazywany w skrócie, od swojego anglojęzycznego odpowiednika PIT. Stanowi on rodzaj podatku bezpośredniego, gdzie opodatkowaniem objęta jest osoba fizyczna uzyskująca przychody. Złożenie dokumentu każdego roku przysparza wielu trudności. Najważniejsze jest zebranie odpowiednich dokumentów i informacji, jakie będą nam niezbędne do złożenia dokumentu w urzędzie. Skompletowanie dokumentów jest konieczne, nawet jeżeli naszymi dokumentami zajmuje się biuro rachunkowe. Sprawne rozliczenie PIT, zależne jest także od naszej sytuacji- tego, z jakich ulg korzystamy, czy w ciągu roku podatkowego wykonywaliśmy pracę poza granicami kraju, czy obdarowaliśmy kogoś w sposób udokumentowany.

Podstawowe dokumenty

Do złożenia każdego PIT-u bez względu na okoliczności towarzyszące niezbędne jest posiadanie podstawowych informacji takich jak:

- PESEL, obecnie nie jest już potrzebny numer identyfikacji podatkowej NIP, wystarczającym do rozliczenia jest nasz indywidualny numer PESEL

- dane dotyczące zamieszkania własnego, współmałżonka oraz dzieci

- PIT-y 11 albo 8c otrzymane od pracodawcy, jeżeli takich nie otrzymaliśmy, możemy samodzielnie ustalić wartość przychodu

Najwygodniejszą formą rozliczenia samodzielnego jest korzystanie z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów narzędzi dostępnych za pośrednictwem Internetu, wtedy niezbędne nam będą dodatkowo data urodzenia oraz kwota przychodu, jaką osiągnęliśmy w poprzednim roku podatkowym, jeżeli sprawia nam to trudność warto skorzystać z usług jakie świadczy biuro księgowe. 

Koszty uzyskania przychodu

Rozliczając podatek na właściwym formularzu PIT, mamy możliwość wpisania kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tych zamieszczonych przez pracodawcę na PIT- 11 czy PIT- 8c sami możemy zaliczyć część poniesionych przez nas wydatków, jako koszty uzyskania przychodu.

Do wykonania takie odpisu biuro księgowe będzie potrzebowało szeregu potwierdzeń, mogą być to:

- bilety miesięczne czy zakupione na inny okres dotyczące dojazdu do pracy, takie jak: bilety na komunikację miejską, pociąg czy inny środek transportu jednak tylko te imienne, na których widnieją nasze dane

- rozliczając inny rodzaj umowy niż o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło rachunki,  dokumenty potwierdzające poniesione wydatki

Istotna jest także suma poniesionych kosztów, ustawodawca przewiduje możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości 85 528 zł.

Ulga Internetowa

Podatnik, który korzysta z Internetu, także może z tego tytułu skorzystać z ulgi. Odliczenie takie jest możliwe tylko dwa lata z rzędu, nie ma możliwości korzystania z takiej ulgi co rok. Konieczne do takiego odpisu jest posiadanie faktur czy rachunków za dostarczenie usługi, niezbędne jest jednak posiadanie potwierdzenia dokonania wpłaty np. w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, z widniejącą na nim dacie dokonania wpłaty. 

Ulgi z tytułu posiadania dzieci

Osobom posiadającym dzieci, bez względu na to, czy są to dzieci rodzone, czy przysposobione przysługuje ulga prorodzinna. W tej sytuacji aby dokonać takiego rozliczenia niezbędne jest posiadanie numerów Pesel dzieci lub ich imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. Istotny jest też fakt konieczności posiadania dokumentów będących potwierdzeniem ulgi w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy. Niezbędnymi dokumentami takiej sytuacji są odpisy aktu urodzenia dzieci lub inny dokument potwierdzający przysposobienie dziecka.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Na tej podstawie mogą dokonać odpisu zakupu leków, odliczyć część kosztów poniesionych na dojazdy lub inne niezbędne wydatki poniesiona na cele rehabilitacyjne. Dokonanie takiego odliczenia możliwe jest tylko na podstawie faktur czy rachunków imiennych potwierdzających dokonanie wydatku na lek. Do rachunków z apteki należy posiadać zaświadczenie podpisane przez prowadzącego nas lekarza informującego o konieczności stosowania przez nas leków będących przedmiotem odliczenia. Niezbędne jest także posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a także w przypadku chęci odliczenia kosztów dojazdu- dowód własności pojazdu. Tego typu rozliczenia wymagają sporej ilości obliczeń dlatego warto znaleźć biuro rachunkowe, które nam w tym pomoże.

Dokumentów, jakie wymaga Urząd Skarbowy jest bardzo dużo. Często jednak to w naszym interesie leży gromadzenie ich, ponieważ na ich podstawie możemy korzystać przysługujących nam ulg. Pamiętajmy także, że naszym obowiązkiem jest przechowywanie tych dokumentów przez okres 5 lat.