Usługi Kadrowe, Kadry, Płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z najbardziej istotnych elementów wpływających na poprawne funkcjonowanie firmy czy instytucji. Takie czynności powierzane są pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac. 


Czym zajmują się kadry i płace?

 

Istotą pracy na stanowisku specjalisty do sprawy kadr i płac jest prowadzenie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem i wynagradzaniem wszystkich pracujących na rzecz firmy. Osoba, której powierzono wykonywanie tych obowiązków, musi szczegółowo znać Kodeks pracy oraz śledzić wszystkie nowelizacje tej ustawy. Ponadto wykonywanie usług na wysokim poziomie wymaga także biegłej znajomości przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W naszej mieszczącej się w Warszawie firmie Rachunkowość Weryfikacja pozostajemy na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać swoją pracę rzetelnie i zagwarantować satysfakcję ze świadczonych przez nas usług. 

Kadry i płace w praktyce


Usługi kadrowe to jednak nie tylko znajomość prawa. W codziennej pracy niezbędne są także inne umiejętności. Od specjalisty do spraw kadr i płac wymagana jest także biegłe posługiwanie się programami z zakresu pakietu Office, przede wszystkim Excela, a także programów kadrowo-płacowych. Pracownik działu kadr musi być ponadto osobą odpowiedzialną, dobrze zorganizowaną, a także komunikatywną i radzącą sobie w sytuacjach stresowych. Praca w tym zawodzie polega bowiem na nieustannym kontakcie z ludźmi i cała efektywna polityka kadrowa firmy zależy od właściwego wykonania powierzonych zadań. 

Zakres obowiązków


Zakres obowiązków osoby zajmującej się kadrami i płacami to przede wszystkim:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej, takiej jak teczki personalne, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy;
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i wystawianie świadectw pracy; 
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych –  umowy o dzieło i umowy zlecenie;
  • rozliczanie umów cywilnoprawnych oraz delegacji pracowniczych
  • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • sporządzanie planów urlopowych oraz ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
  • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Wymagania w zawodzie


Aby wykonywać zawód specjalisty do spraw kadr i płac, konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. W tym zawodzie niezbędne jest  doświadczenie z takich dziedzin jak prawo pracy, prawo podatkowe oraz formy zatrudnienia i umów. 


Inne wymagania


Prócz obowiązkowego wykształcenia niezbędne jest także opanowanie podstaw w zakresie obsługi komputera oraz znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Ponadto konieczne jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia, które sprawi, że swoją pracę będzie można wykonywać rzetelnie i profesjonalnie. Osoby zatrudnione w Rachunkowość Weryfikacja posiadają nie tylko wymagane kwalifikacje, ale także odpowiednie doświadczenie i cechy charakteru, które umożliwiają świadczenie usług na najwyższym poziomie.