Badanie bilansu firmy - jaki jest cel wykonania badania?

Badanie bilansu firmy pozwala zweryfikować wszystkie zawarte w nim informacje. Jeśli zadaniem zajmuje się niezależna osoba, niepowiązana ze spółką, zarówno jej członkowie, jak i inne strony mogą być pewni, że dane są wiarygodne. Takie wsparcie wchodzi w skład audytu finansowego i realizowane jest biegłego rewidenta.

 

Co o badaniu bilansu mówi prawo?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązek audytu spoczywa na wielu jednostkach gospodarczych. Do tej pojemnej kategorii możemy zaliczyć:

  • spółki akcyjne;
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  • zakłady reasekuracji;
  • banki;
  • towarzystwa ubezpieczeniowe;
  • jednostki, które funkcjonują na podstawie określonych przepisach (m.in. przepisach o funduszach inwestycyjnych).

 

Kryteria, które określają, jak podmiot musi wykonywać audyt, w tym badanie bilansu, dotyczą również kwestii finansowych, m.in. (przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów), końcoworocznej sumy aktywów bilansu oraz średniorocznego zatrudnienia. Warto więc zapoznać się z tymi wartościami i dokładnie zorientować się, czy nasze przedsiębiorstwo nie jest objęte tym obowiązkiem.

 

Badanie bilansu firmy - jaki jest cel wykonania badania?

 

Czy badanie bilansu zawsze wynika z obowiązku?

Odpowiedź brzmi: nie. Istnieje wiele sytuacji, w których przedsiębiorstwa decydują się zlecić specjaliście badanie bilansu. Do takich miejsc jak np. biuro rachunkowe Rachunkowość Weryfikacja z Warszawy zgłaszają się bardzo różnorodni klienci i tylko część robi to z obowiązku. Inni po prostu chcą upewnić się, że managerowie, na których barkach spoczywa zarządzanie firmą, robią to w umiejętny sposób.

Badanie bilansu sprawia, że nasze przedsiębiorstwo będzie miało większą przejrzystość finansową w oczach inwestorów. Czasem wykonanie takiej usługi sprawia też, że nasza firma jest uznawana za bardziej wiarygodną przez instytucje finansowe. Warto wspomnieć o wpływie badania bilansu na wewnętrzną strategię przedsiębiorstwa. Zweryfikowanie informacji zawartych w bilansie pozwala w bardziej świadomy sposób zarządzać ryzykiem i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Tego typu wsparcia warto poszukiwać wśród biur rachunkowych, które mają na tym polu doświadczenie. Przeważnie takie informacje możemy znaleźć na stronie konkretnej firmy. Dobry specjalista doskonale wie, jak precyzyjnie zrealizować zadanie oraz jakimi standardami się przy tym kierować. Jest też uwrażliwiony na błędy, które większość przedsiębiorców popełnia, dzięki czemu badanie bilansu jest szczegółowe i jest w stanie wskazać na każdą, nawet najmniejszą nieprawidłowość.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi świadczonymi przez nas usługami: